Giá nhôm phế liệu hôm nay

Giá nhôm phế liệu hôm nay

16/11/2022
Do có nhiều mặt hàng nhôm phế liệu, chúng tôi chấp nhận giá nhôm phế liệu được liệt kê trên trang này là giá trung bình và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Chúng được đăng vào ngày...
Giá nhôm phế liệu

Giá nhôm phế liệu

16/11/2022
Giá nhôm phế liệu đạt giá trị 2.534 USD/tấn vào ngày 7 tháng 5 năm nay, mức giá cao nhất kể từ mức cao nhất trong hai năm vào tháng 4 năm 2018. Dự báo đồng thuận cho năm...