+ Trả Lời Ðề Tài + Gởi Ðề Tài Mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: Hướng dẫn xây dựng website :: Xây dựng cơ sở dữ liệu phần 1

 1. #1
  Trong tim một ai đó Avatar của HauPD
  Gia nhập
  May 2010
  Họ và tên
  Phạm Đình Hậu
  Giới tính
  Nam
  Địa chỉ
  CT1002
  Điện thoại
  0936.808.155
  Yahoo
  hau_hpuit
  Ngành học
  Công nghệ thông tin
  Khóa học
  K10 (2006-2010)
  Tuổi
  27
  Bài gởi
  795
  Points
  1,205,278.62
  Thanks
  34
  Thanked 233 Times in 157 Posts

  Thumbs up Hướng dẫn xây dựng website :: Xây dựng cơ sở dữ liệu phần 1

  Khi bắt đầu xây dựng một website. Công việc đầu tiên cần phải làm là phân tích, thiết kế cơ sở dữ liệu. Mình sẽ viết hướng dẫn xây dựng cơ sở dữ liệu và code từng bước để có thể xây dựng 1 website hoàn chỉnh Chúng ta hãy bắt đầu với 2 bảng cơ bản của 1 website. TB_Categoty, TB_News
  Tiếp theo bài này là Xây dựng cơ sở dữ liệu phần 2 - TRIGGER
  Bạn hãy thiết kế theo Diagram như sau:

  -- Ngoài các trường như trong Diagram có thể có thêm các trường khác tùy theo yêu cầu của website
  1. Category
  CateID Mã chuyên mục - sẽ được sinh tự động khi tạo mới
  ParentID int Mã chuyên mục cha.
  CateName: Tên chuyên mục. VD: Tin tức, Tin thể thao …
  Decen phân cấp của chuyên mục (thể hiện menu)
  Depth độ sâu của chuyên mục (Bắt đầu từ 0)
  Link Liên kết thực
  Picture Hình ảnh đại diện cho chuyên mục
  CssClass Định dạng hiển thị
  Active Trạng thái.

  -- Trường Decen và Depth cần được sinh tự động bằng các viết các TRIGGER. Mình sẽ giới thiệu ở bài sau
  -- Trường CssClass cũng sẽ được sinh tự động khi thêm mới hoặc cập nhật nhưng sẽ được thực hiện trong Procedure spTB_Category_Edit sẽ được giới thiệu ở bài sau


  Vì bảng TB_Category cũng là bảng thể hiện menu đa cấp được mô tả như sau (Minh họa):


  Code:
  -- Create by webmaster@hmweb.com.vn
   CREATE TABLE [dbo].[TB_Category](
      [CateID] [int] IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY NOT NULL,
      [ParentID] [int] NULL,
      [CateName] [nvarchar](250) NOT NULL,
      [Decen] [int] NULL,
      [Depth] [varchar](150) NULL,
      [Link] [nvarchar](250) NULL,
      [Picture] [varbinary](250) NULL,
      [Target] [nvarchar](10) NULL 
         CONSTRAINT [DF_TB_Category_Targer] 
         DEFAULT (N'_self'),
      [CssClass] [nvarchar](50) NULL,
      [Active] [int] NOT NULL 
         CONSTRAINT [DF_TB_Category_Flag] 
         DEFAULT (1),
   ) ON [PRIMARY]
   GO
   SET ANSI_PADDING OFF
   GO
   ALTER TABLE [dbo].[TB_Category] 
      WITH NOCHECK ADD 
      CONSTRAINT [FK_TB_Category_TB_Category] FOREIGN KEY([ParentID])
   REFERENCES [dbo].[TB_Category] ([CateID])
   GO
   ALTER TABLE [dbo].[TB_Category] 
      CHECK CONSTRAINT [FK_TB_Category_TB_Category]
   GO
   ALTER TABLE [dbo].[TB_Category] 
      WITH NOCHECK ADD 
      CONSTRAINT [CK_TB_Category] CHECK (([CateID] <> [ParentID]))
   GO
   ALTER TABLE [dbo].[TB_Category] CHECK CONSTRAINT [CK_TB_Category]
  2. TB_News

  idNews: Mã bài viết - Sẽ được sinh tự động khi tạo mới
  CateID:
  Mã chuyên mục
  UserName:
  Tên đăng nhập (Người viết bài)
  Title:
  Tiêu đề bài viết
  Description:
  Tóm tắt nội dung bài viết
  Content:
  Nội dung bài viết
  Author:
  Tác giả vài viết
  Picture:
  Ảnh đại diện cho bài viết
  CreateDate:
  Thời gian viết bài
  PublishDate:
  Thời gian đăng bài
  Status:
  Trạng thái bài viết
  Numberreads:
  Số lần xem bài viết
  Link:
  Url của bài viết


  Code:
  -- Create by webmaster@hmweb.com.vn
   CREATE TABLE [dbo].[TB_News](
      [idNews] [int] IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY NOT NULL,
      [CateID] [int] NOT NULL,
      [UserName] [nvarchar](50) NOT NULL,
      [Title] [nvarchar](500) NOT NULL,
      [Description] [ntext] NULL,
      [Content] [ntext] NULL,
      [Author] [nvarchar](150) NULL,
      [Picture] [nvarchar](255) NULL,
      [CreateDate] [datetime] NOT NULL,
      [PublishDate] [datetime] NULL,
      [Status] [int] NULL,
      [Numberreads] [int] NULL,
      [Link] [nvarchar](150) NULL
   ) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]
   
   GO
   ALTER TABLE [dbo].[TB_News] WITH NOCHECK ADD CONSTRAINT [FK_TB_News_TB_Category] FOREIGN KEY([CateID])
   REFERENCES [dbo].[TB_Category] ([CateID])
   GO
   ALTER TABLE [dbo].[TB_News] CHECK CONSTRAINT [FK_TB_News_TB_Category]
  Đang cập nhật

  Theo:hmweb.com.vn

  Xem những bài mới nhất trong chuyên mục này:

  Last edited by HauPD; 15-08-2010 at 11:38 AM.

  ****************Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************

  Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

   

  Không có gì là không thể !
  Mọi thắc mắc có thể liên hệ:
  1. Yahoo: hau_hpuit
  2. Call: 0936.808.155

  *Chú ý:Tất cả tài liệu, phần mềm đưa lên diễn đàn mật khẩu tải và giải nén là: svhpuvn

+ Trả Lời Ðề Tài + Gởi Ðề Tài Mới

Quyền Hạn Của Bạn

 • You may not post new threads
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi tập tin đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn